راهنمای دانشجویی در بوداپست در ابتدای ورود

هدف از خدمات “راهنمای دانشجویی” فراهم کردن امنیت و آسایش شما در همان ابتدای ورود به بوداپست می باشد. با یاری ما می توانید بدون تلف کردن زمان، همراه با صرفه‌ جویی در هزینه‌ ها، تمامی مراحل اولیه لازم را در بدو ورود به مجارستان انجام دهید. علاوه بر ارائه خدمات اولیه، در تمام مدت اقامت شما در بوداپست، آماده حمایت همه جانبه از شما در شرایط اضطراری نیز هستیم.

خدمات اولیه شامل چه مواردی می شوند؟

کاربر گرامی‌، این خدمات به همین ترتیی که بیان شده، ارائه میشوند و شامل جزئیات بیشتری می‌باشند. تا جای ممکن جزئیات در این تارنما ذکر شده، لطفا برای جزئیات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید. هزینه خدمات ذکر شده به عهده دانشجو می‌ باشد و به طور جداگانه در فرودگاه به هنگام دیدار درخواست می شود.

نکته: خدمات ذکر شده تمام مسئولیت راهنما را در بر نمیگیرد. بلکه ما به عنوان راهنما در مقابل دانشجو مسئولیت پذیر بوده، و در تمامی مراحل پیش بینی‌ نشده نیز او را همراهی خواهیم کرد.

به عنوان دانشجو چه تجهیزاتی باید به همراه داشته باشم ؟ ​​​

تا جای ممکن از آوردن بار اضافی خودداری کنید. به همراه داشتن لباس اضافی اشتباهی‌ است که تقریبا همه دانشجو ها انجام می دهند. زندگی‌ دانشجویی در کشور خارجی‌ تحولاتی در شما ایجاد می‌کند و ممکن است هیچکدام از لباس هایی که میاورید را در آینده استفاده نکنید. مخصوصاً که اکثر قیمت ها به ایران مشابه هستند.

در صورت نیاز بعد از چند ماه که اقوام به ملاقات شما می آیند، دیگر وسایلتان را با خود می‌ آو‌رند. بوداپست شهری کوچک همراه با بسیاری از وسایل نقلیه است. که شرایط را برای فراهم سازی لوازم مورد نیاز، هموار می‌کند. قیمت ها در مجارستان بسیار به قیمت ها در ایران مشابه هستند. پس به همین دلیل تا جای ممکن از حمل کردن وسایل اضافی خودداری کنید. به نظر ما وسایل و تجهیزات مهم از قبیل زیر می‌باشد:

بیشتر خانه ها دارای وسایل رختخواب نیستند. بعضی‌ وقت ها ممکن است خانه را شب اجاره کنید، و زمان برای تهیه وسایل رختخواب نداشته باشید.