آموزش ثبت نام در سمافور

سمافور سملوایز، پیش نیاز ها و آموزش ثبت نام

سلام به همراهان راهنمای مجارستان ! در این ویدیو از آموزشات راهنمای مجارستان ما قصد داریم به شما عزیزان پیش نیاز ها مانند مدارک و دیگر ملزومات و چگونگی ثبت نام در وبسایت سمافور دانشگاه سملوایز را آموزش دهیم!